Language
Menu Menu

Visio ja arvot

Visio: Byggma ASA:n tavoite on nousta yhdeksi Pohjoismaiden johtavista rakennustarvikkeiden toimittajista. Konserni pyrkii toteuttamaan visionsa yrityksen perusarvojen pohjalta:


1. Konsernin liikevaihdon tulee olla vähintään 3 000 MNOK (n. 300 M€)
2. Tulosmarginaalin tulee olla vähintään 5 %
3. Konsernin toiminnan tulee perustua kestäviin tuotteisiin ja resurssien tehokkaaseen käyttöön
4. Konsernin tulee olla innovatiivinen ja rakentaa vahvoja brändejä
5. Meidän on saavutettava korkea asiakastyytyväisyys
6. Konsernin tulee luoda kannattavia ja turvallisia työpaikkoja panostamalla HSE:hen, henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin
7. Byggma Group tulee olla houkutteleva sijoituskohde

Innovaatiot ja teknologinen kehitys ovat tärkeä osa konsernin kasvustrategiaa, ja halukkuus investoida tarvittaviin laitteisiin ja osaamiseen on vahva, jotta voimme tulevaisuudessa olla johtava toimija pohjoismaisilla rakennusmateriaalimarkkinoilla.

Yhteenvetona; Byggma kohdistaa panoksensa tuotantoprosessien digitalisointiin ja automatisointiin sekä ympäristöön ja kestävään kehitykseen.

 

Sitoutuva

Kiinnostuksen, kunnioituksen ja ymmärryksen osoittaminen kollegoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia kohtaan.
Avoin ja suora kommunikaatio antaa mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua, jolloin syntyy sitoutumista.
Halu kehittää ihmisiä: ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.

Uutta luova

Utelias, haluaa etsiä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Aina ratkaisukeskeinen ja etsimässä mahdollisuuksia sekä hyviä ideoita. Hyvien ideoiden kehittämistä ja kaupallistamista kannustetaan kaikkialla konsernissa.

Kantaa vastuunsa

Keskittyy jatkuvasti työterveyteen, turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun sekä oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Kannustaa rehellisyyteen, vastaa sanomisistaan ja tekemisistään. Suhtautuu vastuullisesti ympäristönsuojeluun, työterveyteen ja kestävään kehitykseen.