Language
Menu Menu

Osingot

Byggma pyrkii maksamaan 30–50 prosenttia konsernin edellisen tilikauden tuloksesta. Byggman osinkopolitiikan tulee olla osakasystävällistä ja se on tärkeä osa konsernin pääoman allokoinnin optimointistrategiaa. Päätetyssä osingossa huomioidaan muun muassa likviditeettitarpeet, suunnitellut investoinnit ja vipuvaikutus. Ylimääräinen likviditeetti maksetaan takaisin osakkeenomistajille.

Dividends shown in the table above are not adjusted for 1:10 stock split as per 31 May 2021